+44 (0)1278 427 272

Nutraceuticals

UltraCell - Maya

         
UltraCell® Saccharomyces cerevisiae NCYC R404'den elde edimiş Micron adına kayıtlı mayasının suşudur. Optimum rumen fonksiyonu ve hayvan performansını desteklemek ve sürdürmek üzere titizlikle seçilmiş benzersiz ve elit bir Saccharomyces cerevisiae suşudur.            R404

Sorun

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için rasyon enerji alımının büyük bir kısmı, nötral deterjan sellüloz(NDF) olarak adlandırılan bitki hücre duvarlarının fermantasyonundan gelir. Etkili bozunma, temel olarak erişilebilir bitki dokusu üzerinde mikrobiyal yapışma sırasında salgılanan işkembe mikrobiyal enzimleri yoluyla gerçekleştir. Rumendeki bakterilerin %99'undan fazlası katı anaeroblar olup, beslenme sırasında rumene giren az miktarda oksijeni bile tolere edemezler.

Ayrıca, bir rasyonun daha fazla tahıl veya daha fazla yem bitkisi içermesine bağlı olarak, sindirilen karbonhidrat fraksiyonlarının ruminal sindirimi VFAve bir miktar laktat üreterek rumen pH değerini daha asidik olacak şekilde değiştirerek ve kronik rumen asidozuna (SARA) neden olmaktadır.. SARA'nın uzun süreli nöbetleri, inekler için son derece zararlı olabilir ve fibrolitik bakteri popülasyonlarında azalma; kuru madde alımınde kesinti ve süt üretiminde değişimlere neden olur.

Etki Şekli

Özel olarak seçilmiş bir Saccharomyces cerevisiae suşu olan UltraCell®, rumendeki oksijeni temizleyerek anaerobik topluluklar için daha elverişli koşullar sağlar. Bunun sonucunda, selülolitik ve laktik asit kullanan bakterilerin büyümesi artarak ruminal pH’nin stabilizasyonuna ve SARA riskinin azalması sağlanır.. Üstelik, UltraCell®, rumen içindeki lif bozulumunu stimüle etmesiyle, arka bağırsakta bulunan potansiyel olarak bozulmuş artıkları azaltarak toplamda daha yüksek yem etkinliği sağlar. UltraCell® süt inekleri için Bağırsak florası stabilizatörü 4b1871 tescil numarasıyla AB kaydına sahiptir.

Avantajlar

  • Sağlıklı rumen fonksiyonunu koruma
  • Yem verimliliğini maksimize etme: yemin kilosu başına daha fazla süt
  • Geliştirilmiş lif sindirilebilirliği

Website Design by WNW Digital