+44 (0)1278 427 272

Nutraceuticals

AquaFortis - Bağırsak Modifikatörü

              

AquaFortis, özenle seçilmiş probiyotik mikroorganizmalar ile Saccharomyces cerevisiae mayasınınhücre duvarından elde edilen prebiyotik mannan-oligosakkaritler bazlı suda yaşayan hayvanlara özel bir üründür.

Sorun

Bakteriler, virüsler ve ökaryotik parazitler gibi çeşitli organizmalar, üretimi azaltan ve yerel ekonomiler için derin sonuçlara sebep olan hastalıklara yol açabilir. Örneğin, erken ölüm oranı sendromu (Early Mortality Syndome - EMS) Asyadaki karides üretimine yayılmış ve 30 gün içinde% 100'e varan şiddette ölümlere neden olmuştur. Patojen yükünün azaltılması ve sindirim sistemindeki yararlı mikrobiyotanın gelişmesi, eubiosis’in (bağırsaktaki sağlıklı bakteri dengesinin) sürdürülmesinde ve ev sahibi hayvanın savunma mekanizmalarının desteklenmesinde önemli bir rol oynar.         

Çözüm

AquaFortis, Bacillus türleri ile Saccharomyces cerevisiae fermentasyonlarından elde edilen biyoaktif maddeler ve besinler açısından zengindir. S. cerevisiae, sindirim sistemindeki eubisos’i patojen yükünü azaltarak, konağın doğal savunma fonksiyonlarını arttırarak ve büyümeyi teşvik ederek olumlu yönde etkiler.

Bacillus sp.’nin benzersiz bir karışımı:antimikrobiyal maddelerin üretimi, bağırsak epitelyumuna bağlanma, oksijenin atılması ve sindirim enzimlerinin üretimi gibi dört temel faaliyeti gerçekleştirir. Böylece, bağırsak mikroflorası faydalı bir şekilde modifiye edilir ve besin kullanımı geliştirilerek hayvan performansında artış sağlanır.

AquaFortis’de bulunan ve nükleik asitlerin yapı taşları olan Nukleotidler, gıda eksikliği, stres, hızlı büyüme ve immünolojik stres dönemlerinde temel sayılabilecek besinleri sağlarÖzellikle gelişimin erken aşamalarında damızlıkların güçlendirilmesi yoluyla büyümede artışı ve larva kalitesinde de bir gelişme sağlar. Dahası, immün modülasyon işlevi sayesinde doğuştan gelen ve adaptif bağışıklık yanıtlar gelişir.

Üründeki mannan-oligosakkarit (MOS), patojenik bakterilere bağlanarak bunların bağırsakta kolonizasyonlarını bloke eder. MOS'a yapışma etkisi sayesinde, bağırsak kolonizasyonu için daha az sayıda patojen kalır ve bu da enfeksiyon oranlarının düşmesini sağlar. MOS, esas olarak laktik asit üreten bakteriler tarafından bir enerji kaynağı olarak kullanılır. Bu yararlı bakterilerdeki artış, arka bağırsaktaki kısa zincirli yağ asitlerini arttırır bunun sonuncunda ise bağırsak bütünlüğü üzerinde olumlu bir etki oluşur.

Yararlar

  • Bakteriyel ve viral enfeksiyonlara karşı daha yüksek direnç
  • Ev sahibi hayvanın doğal savunma mekanizmasınındesteklenmesi
  • Stres toleransını arttırma
  • Osmoregulasyonu ve çevreye adaptasyonu arttırma
  • Bağırsak bütünlüğünü iyileştirme
  • Hayatta kalma oranlarını arttırma

Website Design by WNW Digital