+44 (0)1278 427 272

Nutraceuticals

FerMos - Mannanoligosakkarit

         

FerMos Saccharomyces cerevisiae'nin maya hücre duvarından elde edilen konsantre bir manna-oligosakkarit kaynağıdır. FerMos, hayvanların mide-bağırsak mikrobiyotalarında optimal dengenin korunmasını sağlar.

Sorun

Yararlı mikrobiyotanın gelişimi ve eubiosis’in (bağırsaktaki sağlıklı bakteri dengesinin) sürdürülmesi, savunma mekanizmalarının gelişiminde ve bağırsak sağlığında önemli rol oynar. Genç hayvanlarda gastrointestinalkanalın (GIT) mikroflorasının bileşimi kararsız olup, yetişkin hayvanlarda ise bu kanal stres durumlarında hızla dengesizlik oluşabilir. Gastrointestinal kanaldaki yararlı bakteriler ile patojenik olma ihtimali olan bakteriler arasında bir denge kurmak ve bağırsak patojenlerini kontrol altında tutmak, optimal hayvan performansı ve sağlığının sağlanmasında önemli bir husustur.      fermos diagram

Çözüm

Patojenik bakterilerin hücre yüzeylerinde mannoz spesifik lektinler bununur. FerMos, mannoz spesifik lektinler yoluyla patojenik bakterilere (E. coli, Salmonella, Proteus, Klebsiella) bağlanır ve bunların ince bağırsakta kolonizasyonunu bloke eder. FerMos'a bağlanan patojenler, hayvanın sindirim yolundan çıkarılır. FerMos'a yapışma etkisi sayesinde, bağırsak kolonizasyonu için daha az sayıda patojen kalır ve bu da enfeksiyon oranlarının düşmesini sağlar.

FerMos esas olarak laktik asit üreten bakteriler tarafından bir enerji kaynağı olarak kullanılır, böylece bu bakterilerin büyümelerini teşvik eder. Faydalı bakterilerde artış, bağırsaktaki sindirim ve emilim işlevinin yanı sıra, bağırsak bütünlüğü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan ve arka bağırsakta bulunan kısa zincirli yağ asitlerini arttırır.

Avantajlar

  • Enfeksiyon riskini azaltma
  • Faydalı mikroflorayı destekleme
  • Bağırsak bütünlüğünü geliştirme
  • Emilim ve sindirim kapasitesini arttırma

Website Design by WNW Digital