+44 (0)1278 427 272

Su

Su ürünleri yetiştiriciliği son on yılda en hızlı büyüyen hayvan üretim sektörü olmuştur. Şu anda dünya çapında tüketilen balık ve karideslerin neredeyse yarısı yetiştiricilikten gelmekte olup, önümüzdeki yıllarda su ürünleri yetiştiriciliğinin avlanan su ürünlerinin önüne geçerek balık ve karidesin birincil kaynağı olması beklenmektedir.

Fakat su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişmesi bazıengellerle karşı karşıyadır. Bunlardan biri, balık unu gibi yem hammaddelerinin bulunamayışı ve bu hammedelerin yükselen fiyatlarıdır.Bu da sektörün, bitki kaynaklı proteinler gibi alternatifleri araştırmasına neden olmuştur. Su ürünleri yemlerinde bitki bazlı bileşenlerin kullanımında görülen artışla birlikte, mikotoksin kontaminasyonu riski degündeme gelmiştir. Mikotoksinler suda yaşayan çiftlik türlerinin performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir,bu da sektörde önemli ekonomik sonuçların oluşmasına neden olur.

Su ürünleri yetiştiriciliğindeki bir diğer önemli zorluk, su da yasayan türlerin bağırsak sağlığıdır. Su türleri, Vibrio sp. gibi fırsatçı bakterilerin bulunduğu ortamlarla yakın temas halinde yaşarlar. Micron’un yem koruma, mikotoksin giderme ve nutrasötik programları, verimliliği arttırmayı, gastrointestinal kanal mikroflorasını dengeli tutmayı, stresi hafifletmeyi ve mikotoksinlerin balık ve karidesler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

     Aqua silhouette

 

Yem Verimliliğini Koruma
Micron'un Yem Verimliliğini Koruma Programı, yem bitkilerinin ve yemlerde görülen mikrobiyal bozulma ile ilgili sorunları gidermek üzere tasarlanmıştır. Bu program, besinlerin korunmasını sağlar ve elde edilen ve faydanın en üst düzeye çıkarılmasına yarar, zararlı mikroorganizma bulaşma riskini azaltmaya ve yem bitkileri ile yemlerin stabilitesini arttırmaya da yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız...

Mikotoksin Giderme
Micron'un mikotoksin giderme programıbelli başlı toksinleri bağlayab bozan ve dönüştüren teknolojilerin bir arada kullanılması ile kümes hayvanları, domuzları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda mikotoksin sebebiyle karşılaşılan güçlüklerle mücadele etmek üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız...

Nutrasötikler
Micron, daha iyi performans ve bağışıklık yetkinliği elde etmek için sağlıklı sindirim mikroflorası sağlamaya yarayan için probiyotikler, prebiyotikler ve diğer biyolojik olarak aktif maddelerden formüle edilmiş ürünler geliştirmiştir.

Daha fazla bilgi için burayı tıklayınız...

Website Design by WNW Digital